Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΕ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφορίες: Τζαράκης Φιλοκτήτης

Κ. Κανάρη 2

Τηλ.: 2842022289

Fax:  2842022279

Email: mail@2gym-ierap.las.sch.gr

                                                                                                                         

                                                                                                                                   

                                                                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

O Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκδρομής μαθητών/τριών του σχολείου που θα γίνει στα Χανιά και Ρέθυμνο στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων. Το πρόγραμμα θα συνταχθεί από το σχολείο σε συνεργασία με το τουριστικό πρακτορείο που θα αναλάβει την επίσκεψη.

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 10/3/2018 (Σάββατο πρωί 09:00 αναχώρηση για Ρέθυμνο – Χανιά ) έως 12/03/2018 (βράδυ –επιστροφή ώρα 20:00-21:00).Δύο διανυκτερεύσεις.

Προβλέπεται να συμμετάσχουν 35-40 μαθητές/τριες και 3 συνοδοί καθηγητές .

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με λεωφορείο από και προς την Ιεράπετρα.

Δύο διανυκτερεύσεις, σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* -5* σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (χωρίς προσθήκη ράντσων) για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.

Οι μαθητές/τριες θα επισκεφτούν τις πόλεις του Ρεθύμνου και των Χανίων, θα παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα Πλατανιάς –Ολυμπιακός και ίσως τον αγώνα μπάσκετ Ρέθυμνο- Ολυμπιακός, θα επισκεφτούν στα Χανιά το μουσείο τυπογραφίας και την δημοτική πινακοθήκη.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:

·         Έμπειρο συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

·         Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση του γκρουπ. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών/τριών).

·         Ένα κινητό τηλέφωνο στη διάθεση των συνοδών καθηγητών.

·         Ελεύθερα εισιτήρια για τους συνοδούς καθηγητές.

·         Προσφορά για ελεύθερα εισιτήρια μαθητών/τριών ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

·           Οι τιμές να δοθούν και με ημιδιατροφή συνολικά και κατ΄άτομο.

·         Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή/τριας ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, αν παραστεί ανάγκη.

·      Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης το πρακτορείο που θα αναλάβει την εκδρομή υποχρεούται να προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ονομαστικά για κάθε μαθητή και καθηγητή.

·         Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρια που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή/τρια με ειδική αναφορά για πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές/τριες.

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του σχολείου μέχρι και την Τετάρτη 21/2/2018, ώρα 13:00. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 21 /2/2018, ώρα 13:10 στο γραφείο του διευθυντή.

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

2. Γραπτές επιβεβαιώσεις για τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε ξενοδοχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

3. Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα υπάρχει και CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή. Προσφορές με τηλεομοιοτυπία δε θα γίνουν δεκτές.

Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του αριθμού των μαθητών/τριών (23-01-2018) που θα συμμετάσχουν.

Η εξόφληση της εκδρομής θα γίνει ως εξής: 80% του κόστους θα πληρωθεί σε δόσεις μέχρι την αναχώρηση και 20% την επομένη της επιστροφής των μαθητών/τριών. Στους μαθητές/τριες θα δοθούν αποδείξεις για το ποσό που θα καταβάλουν.

 

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.

 

 

Ιεράπετρα 16/02/2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΖΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

 

         

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger