Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια σχολικών δραστηριοτήτων του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στην Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ξηρόκαμπος, 72100 Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο/ Fax: 2841082544/2841082877
Ιστοσελίδα: http://1lyk-ag-nikol.las.sch.gr/ / e-mail:
mail@1lyk-ag-nikol.las.sch.gr
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O Διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση εκδρομής
μαθητών/τριών του σχολείου στην Αθήνα που θα γίνει στα πλαίσια των σχολικών
δραστηριοτήτων σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει καταρτίσει ο Σύλλογος
Διδασκόντων του σχολείου.
Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής
Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 22/03/2018
(αναχώρηση ακτοπλοϊκώς) έως 26/03/2018 (επιστροφή ακτοπλοϊκώς στις
25-03-2018).
Προβλέπεται να συμμετάσχουν 24 - 26 μαθητές/τριες (και από τα δύο
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων) και 2 συνοδοί καθηγητές (ένας ανά
πρόγραμμα) και ο/η αρχηγός της εκδρομής.
Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με πλοίο και λεωφορείο.
Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο, σε δίκλινα ή τρίκλινα
δωμάτια (χωρίς προσθήκη ράντσων) για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα
για τους συνοδούς καθηγητές.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:
•Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις εφόσον το χρειαστεί το
γκρουπ (κατόπιν συνεννόησης). Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες
τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική
άδεια οδήγησης, έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο
για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών/τριών).
•Ελεύθερα εισιτήρια για τους συνοδούς καθηγητές.
•Προσφορά για ελεύθερα εισιτήρια μαθητών/τριών.
•Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας μαθητή/τριας ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του
αεροπορικώς, αν παραστεί ανάγκη.
•Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρια που για
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην
εκδρομή.
Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να
υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του
σχολείου μέχρι και την Παρασκευή 23-02-2018, ώρα 13:00. Η αξιολόγηση
θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Εφόσον η τιμή διαφοροποιείται με τη χρήση του λεωφορείου ή/και με
ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο, παρακαλούμε να υπάρχει σαφής διαφοροποίηση.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 23η /2/2018), ώρα 13:30.
Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Γραπτές επιβεβαιώσεις για τις κρατήσεις που έχουν γίνει σε
ξενοδοχεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες.
3. Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα υπάρχει και CD με την προσφορά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί
μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του
αριθμού των μαθητών/τριών (02-03-2018) που θα συμμετάσχουν.
Η εξόφληση της εκδρομής θα γίνει ως εξής: 80% του κόστους θα πληρωθεί
σε δύο ισόποσες δόσεις μέχρι την αναχώρηση και 20% την επομένη της
επιστροφής των μαθητών/τριών. Στους μαθητές/τριες θα δοθούν αποδείξεις
για το ποσό που θα καταβάλουν.
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.


Άγιος Νικόλαος, 16 Φεβρουαρίου 2018
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger