Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

Ιεράπετρα    05/  12 / 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Ταχ. Δνση

:    Γρηγορίου Μουτσάκη 5 Ιεράπετρα

Ταχ. Κώδικας

:    72200

Πληροφορίες

:    Περαντώνης Γεώργιος

Τηλέφωνο

:    2842028229

FAX

:    2842028229

E-mail

:    mail@1gym-ierap.las.sch.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Οι   μαθητές της Α΄ τάξης  του 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  (30-μαθητές) και δυο (2) συνοδοί καθηγητές  θα  πραγματοποιήσουν ημερήσια επίσκεψη εντός σχολικού ωραρίου στα πλαίσια προγράμματος δραστηριοτήτων στις 21-12-2017  προκειμένου να επισκεφτούν   έκθεση Ζωγραφικής στο αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου   Νικολάου Λασιθίου

Πρόγραμμα εκδρομής

ΠΕΜΠΤΗ  21/12/2017 : Αναχώρηση 08:15 από το 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας ( Ανατολική Πύλη του σχολείου )   – άφιξη Άγιο Νικόλαο 09:00 – επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο  09:15 -11:15 – επίσκεψη στο κέντρο της πόλης για ένα μικρογεύμα έως τις 12:30. Αναχώρηση για Ιεράπετρα 12:45 – άφιξη Ιεράπετρα 13:45 

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1.Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό σήμα Λειτουργίας ,το οποίο και βρίσκεται σε ισχύ.

2. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνοδών καθηγητών.

3. Πούλμαν διαθέσιμο/α  για την μεταφορά των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης .

4.Κόστος συνολικά και κόστος ανά μαθητή.

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση  του Σχολείου μέχρι και την 8 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 όπου θα γίνει η αποσφράγιση  των προσφορών. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά της προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενδεχόμενες επιπλέον βελτιωτικές προτάσεις , και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(Φ.Ε.Κ 681/τ.Β΄/06-03-2017).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

                                                                                                                         Ιεράπετρα  5 Δεκεμβρίου  2017

                                                                                                     

                                                                                                                 Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                                                                

                                                                                                                   Περαντώνης Γεώργιος

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger