Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Επαναπροκύρηξη πολυήμερη�� εκδρομής Γ Τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ξηρόκαμπος, 72100 Άγιος Νικόλαος.
Τηλέφωνο/ Fax: 2841082544/2841082877
Ιστοσελίδα: http://1lyk-ag-nikol.las.sch.gr
e-mail: mail@1lyk-ag-nikol.las.sch.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
O Διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της
πολυήμερης εκδρομής των μαθητών/τριών της Γ Τάξης του σχολείου.
Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής
• Προορισμός: α) Πράγα, β) Βουδαπέστη, γ) Βουδαπέστη (2 νύκτες) –
Πράγα (3 νύκτες) μέσω Βιέννης και δ) Θεσσαλονίκη. Η τελική επιλογή
προορισμού θα γίνει μετά το άνοιγμα των προσφορών από τους
μαθητές/τριες).
Το τελικό πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων.
• Ημερομηνία αναχώρησης: μεταξύ 12-2-2018 και 16-2-2018
• Προβλέπεται να συμμετάσχουν 51 - 70 μαθητές/τριες, 3-4 συνοδοί
καθηγητές και ο/η αρχηγός της εκδρομής.
• Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει από το χώρο του σχολείου προς
τον προορισμό με λεωφορείο, αεροπλάνο ή πλοίο ή συνδυασμούς αυτών.
• Ξενοδοχείο 4* ή 5* σε κεντρικό σημείο των πόλεων με ημιδιατροφή.
Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια (χωρίς προσθήκη ράντσων) για τους
μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ
(ως άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται η βεβαίωση
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου)
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
• Ιατρό, σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Έμπειρο συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ξεναγό στους τόπους επίσκεψης (όπου υπάρχει ανάγκη ξενάγησης).
• Ένα κινητό τηλέφωνο στη διάθεση των συνοδών καθηγητών.
• Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς
στη διάθεση του γκρουπ. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ( έγγραφα καταλληλότητας
οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης,
έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών).
• Λοιπές υπηρεσίες ταξιδιού (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων,
πολιτιστικών θεαμάτων κ. λ. π.)
• Προσφορά για ελεύθερα εισιτήρια μαθητών ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετεχόντων ή/και μειωμένη τιμή για αδέλφια και παιδιά τριτέκνων –
πολυτέκνων οικογενειών.
• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρία που για
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην
εκδρομή.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με
ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή.
Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να
υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του
σχολείου μέχρι και την Τρίτη 12/12/2017, ώρα 13:00.
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/12/2017 και ώρα 14.00.
Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από CD με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί
μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του
αριθμού των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν.
Η πληρωμή της εκδρομής θα γίνει ως εξής: το 80% του κόστους θα
πληρωθεί σε 2 ισόποσες δόσεις μέχρι την αναχώρηση και το 20% την
επομένη της επιστροφής των μαθητών. Στους μαθητές θα δοθούν αποδείξεις
για το ποσό που θα καταβάλουν.
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.

Άγιος Νικόλαος, 05-12 2017

Ο Διευθυντής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger