Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

RE: ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφορίες: Τζαράκης Φιλοκτήτης

Κ. Κανάρη 2

Τηλ.: 2842022289

Fax:  2842022279

Email: mail@2gym-ierap.las.sch.gr

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

O Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την ημερήσια εκδρομή μαθητών/τριών του σχολείου που θα γίνει εντός Κρήτης με προορισμούς διαφορετικούς για κάθε τάξη. Το πρόγραμμα θα συνταχθεί από το σχολείο σε συνεργασία με το τουριστικό πρακτορείο που θα αναλάβει την επίσκεψη.

 

Α΄ΤΑΞΗ

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/5/2018. Αναχώρηση ώρα 09:00 και επιστροφή ώρα 20:00.

Προβλέπεται να συμμετάσχουν 55-60 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί καθηγητές .

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με λεωφορείο από και προς την Ιεράπετρα.

Τόπος προορισμού : Γόρτυς, Μονή Καλυβιανής, Ζαρός.

 

                                                                              Β΄ΤΑΞΗ

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/5/2018. Αναχώρηση ώρα 09:00 και επιστροφή ώρα 20:00.

Προβλέπεται να συμμετάσχουν 55-60 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί καθηγητές .

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με λεωφορείο από και προς την Ιεράπετρα.

Τόπος προορισμού : Ζωνιανά, Αξός, Ανώγεια, Ηράκλειο.

 

                                                                              Γ΄ΤΑΞΗ

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/5/2018. Αναχώρηση ώρα 09:00 και επιστροφή ώρα 20:00.

Προβλέπεται να συμμετάσχουν 55-60 μαθητές/τριες και 4 συνοδοί καθηγητές .

Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει με λεωφορείο από και προς την Ιεράπετρα.

Τόπος προορισμού : Ενυδρείο- Γούβες, Ηράκλειο.

 

Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:

·         Λεωφορεία με όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών/τριών).

·         Προσφορά για ελεύθερα εισιτήρια μαθητών/τριών ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

·           Οι τιμές να δοθούν και με γεύμα συνολικά και κατ΄άτομο για τους μαθητές της Α΄και Β΄΄ τάξης.

·         Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή/τριας ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, αν παραστεί ανάγκη.

·  Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης το πρακτορείο που θα αναλάβει την εκδρομή υποχρεούται να προσκομίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ονομαστικά για κάθε μαθητή και καθηγητή.

·         Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρια που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή/τρια με ειδική αναφορά για πιθανότητα μειωμένης τιμής σε μαθητές/τριες.

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του σχολείου μέχρι και την Παρασκευή 11/5/2018, ώρα 10:00. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μεμονωμένα για κάθε προορισμό . Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 11 /5/2018, ώρα 10:10 στο γραφείο του διευθυντή.

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

2. Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα υπάρχει και CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή. Προσφορές με τηλεομοιοτυπία δε θα γίνουν δεκτές.

Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του αριθμού των μαθητών/τριών (15-05-2018) που θα συμμετάσχουν.

Η εξόφληση της εκδρομής θα γίνει ως εξής: 80% του κόστους θα πληρωθεί σε δόσεις μέχρι την αναχώρηση και 20% την επομένη της επιστροφής των μαθητών/τριών. Στους μαθητές/τριες θα δοθούν αποδείξεις για το ποσό που θα καταβάλουν.

 

 

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.

 

 

Ιεράπετρα 30/04/2018

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΖΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger