Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Ημερήσια εκδρομή Α τάξης του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στα Χανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ξηρόκαμπος, 72100 Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο/ Fax: 2841082544/2841082877
Ιστοσελίδα: http://1lyk-ag-nikol.las.sch.gr/ / e-mail:
mail@1lyk-ag-nikol.las.sch.gr
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

O Διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου ζητά την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση ημερήσιας
εκδρομής μαθητών/τριών της Α τάξης του σχολείου που θα γίνει στα Χανιά
την 30η Απριλίου 2018.
Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής
Η ημερήσια εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 30- 04-2018. Αναχώρηση από
το χώρο του σχολείου στις 08:15π.μ. και επιστροφή στο χώρο του
σχολείου στις 21:00 μ.μ.
Προβλέπεται να συμμετάσχουν 54 – 70 μαθητές/τριες και 3 συνοδοί
καθηγητές/τριες και ο/η αρχηγός της διδακτικής επίσκεψης.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς
στη διάθεση του γκρουπ. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική
άδεια οδήγησης, έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο
για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών/τριών).
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας μαθητή/τριας.
• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρια που για
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην
εκδρομή.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ
καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή/τρια.
Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να
υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του
σχολείου μέχρι και την Τρίτη 24-04-2018, ώρα 13:00. Η αξιολόγηση θα
γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η
αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 24η /4/2018, ώρα 14:00.
Άγιος Νικόλαος, 18 Απριλίου 2018
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger