Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ιεράπετρα    20 /  04 / 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Ταχ. Δνση

:    Γρηγορίου Μουτσάκη 5 Ιεράπετρα

Ταχ. Κώδικας

:    72200

Πληροφορίες

:    Περαντώνης Γεώργιος

Τηλέφωνο

:    2842028229

FAX

:    2842028229

E-mail

:    mail@1gym-ierap.las.sch.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Οι   μαθητές της Α΄,Β΄,Γ΄ τάξης  του 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (270-μαθητές) και Δεκαπέντε  (15) συνοδοί καθηγητές   θα  πραγματοποιήσουν 1-ήμερη εκδρομή  στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ  στις 11 Μαΐου  2018 και συγκεκριμένα.  

Πρόγραμμα εκδρομής Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( 90 μαθητές και 5 καθηγητές)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/05/2018 : Αναχώρηση 08:15 από το 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας ( Ανατολική Πύλη του σχολείου ) για  Ηράκλειο – Άφιξη Ηράκλειο 10:15 – επίσκεψη στην Κνωσό μέχρι 11:30– Αναχώρηση από Κνωσό 11:30 για Ηράκλειο . Μετά την άφιξη στο Ηράκλειο οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι να κινηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου μέχρι 17:00 οπότε και θα γίνει και η Αναχώρηση για Ιεράπετρα.

Πρόγραμμα εκδρομής Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( 100 μαθητές και 5 καθηγητές)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/05/2018 : Αναχώρηση 08:15 από το 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας ( Ανατολική Πύλη του σχολείου ) για  Μυρτιά Ηρακλείου  – Άφιξη Μυρτιά Ηράκλειο 10:15 – επίσκεψη στο Μουσείο Καζαντζάκη  μέχρι 11:30 Αναχώρηση από Μυρτιά 11:30 για Ηράκλειο . Μετά την άφιξη στο Ηράκλειο οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι να κινηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου μέχρι 17:00 οπότε θα γίνει και η Αναχώρηση για Ιεράπετρα

Πρόγραμμα εκδρομής Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ( 80 μαθητές και 5 καθηγητές)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11/05/2018 : Αναχώρηση 08:15 από το 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας ( Ανατολική Πύλη του σχολείου ) για  Αρχάνες  Ηρακλείου  – Άφιξη Αρχάνες  Ηρακλείου   10:30 – επίσκεψη στο Μουσείο ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ μέχρι 11:30 Αναχώρηση  11:30 Από Αρχάνες για Ηράκλειο . Μετά την άφιξη στο Ηράκλειο οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι να κινηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου μέχρι 17:00 οπότε θα γίνει και η Αναχώρηση για Ιεράπετρα

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1.Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό σήμα Λειτουργίας ,το οποίο και βρίσκεται σε ισχύ.

2. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνοδών καθηγητών.

3. Πούλμαν διαθέσιμο/α  για την μεταφορά των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

4.Κόστος συνολικά και κόστος ανά μαθητή.

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση  του Σχολείου μέχρι και την 30 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 όπου θα γίνει η αποσφράγιση  των προσφορών. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά της προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενδεχόμενες επιπλέον βελτιωτικές προτάσεις , και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(Φ.Ε.Κ 681/τ.Β΄/06-03-2017).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο θα καταβληθεί κατά 80% μέχρι την αναχώρηση και το υπόλοιπο με την επιστροφή.

 

                                                                                                                                                                    Ιεράπετρα  20  Απριλίου  2018                                                                 

                                                                                                                 Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                                                                

                                                                                                                   Περαντώνης Γεώργιος

                                                                                                                  Μαθηματικός ΠΕ03

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger