Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

                            

E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1o ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Ταχ. Δ/νση    

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες  

       '             

     FAX              

   e-mail                

:  Ιωάννη Σεργάκη 65

:  72400

: Κουτάντος Ιωάννης

:  2841032545

:  2841032395

mail@1epal-neapol.las.sch.gr    

 

 

                                                                     

ΘΕΜΑ: << Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκδρομή στα Χανιά.»

 

Το 1ο ΕΠΑΛ Νεάπολης, έχοντας υπόψη του την ΥΑ 33120/ΓΔ4/6-03-2017, προκηρύσσει διαγωνισμό,  για την πραγματοποίηση 3ήμερης εκδρομής της Α & Β΄΄τάξης, που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά  από  19  έως και τις 21 Απριλίου 2018, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα:

 

1η ΗΜΕΡΑ 19/4/2018

Αναχώρηση από το σχολείο με μισθωμένο λεωφορείο στις 8:30 π.μ.

Άφιξη στα Χανιά στις 11:30 π .μ.

Άφιξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο στα Χανιά  στις 12:30 μ.μ. – Επίσκεψη και Ξενάγηση μέχρι 14:00 μ.μ.

Άφιξη στο Ναυτικό Μουσείο στα Χανιά  στις 14:30 μ.μ. – Επίσκεψη και Ξενάγηση μέχρι 15:30 μ.μ.

Απόγευμα ελεύθερο – Βραδινή έξοδος.

2η ΗΜΕΡΑ 20/4/2018

Άφιξη στην Οικία – Μουσείο Ελευθέριου Βενιζέλου στις 9:00 π.μ. – Ξενάγηση μέχρι

10:30 π.μ.

Άφιξη στο Μουσείο Εθνικής Ομάδας ποδοσφαίρου  στις 11:00 π.μ.- Ξενάγηση μέχρι 13:00 μ.μ.

Απόγευμα ελέυθερο

3η ΗΜΕΡΑ 21/4/2018

Αναχώρηση από Χανιά 11:00 π.μ

Άφιξη στο Αρκάδι και επίσκεψη στη Μονή  στις 12:30 μ.μ

Αναχώρηση από Αρκάδι  στις 14:00 μ.μ.

Άφιξη στο Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Ελεύθερνας στις 14: 30 μ.μ. - Ξενάγηση

Αναχώρηση για Νεάπολη στις 16:00 μ.μ.

 Άφιξη στη Νεάπολη 19:00 μ.μ.

 

Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους συνοδούς καθηγητές.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

ü  Αριθμός μαθητών: Σαράντα δύο  (42) - Αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών: Τρείς (3).

 

ü  Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής.

 

ü  Ρητή αναφορά στην ονομασία του ξενοδοχείου στο οποίο θα διανυκτερεύσουν οι μαθητές και οι συνοδοί καθηγητές, στις υπηρεσίες που προσφέρει, στην κατηγορία του  και στην περιοχή όπου βρίσκεται αυτό .

ü  Διαμονή των μαθητών σε τρίκλινα δωμάτια (όχι με ράντζο) και των καθηγητών σε μονόκλινα.

ü  Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

ü  Από τη συνολική αξία της εκδρομής, το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης της σύμβασης, και θα  αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή.

ü  Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργίες κ.λπ.)

ü  Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της  εκδρομής καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι και την Πέμπτη, 29-03-2018 και ώρα 12:00΄,  στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Νεάπολης. Οι προσφορές, μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μέχρι την 29η-03-2018  και ώρα 12:00.

Προσφορές που θα σταλούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπικού (FAX) δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας καμιά προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή.

Η αποσφράγιση θα γίνει την Πέμπτη 29-03-2018 και ώρα 12:30΄ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Σχολείου και η επιλογή της Επιτροπής θα γίνει γνωστή στους ενδιαφερόμενους την ίδια ημέρα.

 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 

ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 


Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger