Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ. Δνση

:    Κουτσουράς

Ταχ. Κώδικας

:    72055

Πληροφορίες

:    ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

Τηλέφωνο

:    2843051800

FAX

:    2843051800

E-mail

:    mail@gym-kouts.las.sch.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ                

 

Αριθμ. Πρωτ.: 207

 

 

      

            Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κουτσουρά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 33120/ΓΔ4/ 28-2-2017 Υ.Α., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση ημερήσιας  εκπαιδευτικής εκδρομής του Σχολείου μας στην περιοχή της Ανατολής Ιεράπετρας την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018. Θα μετακινηθούν 73 μαθητές και τέσσερις καθηγητές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

Αναχώρηση από το Γυμνάσιο Κουτσουρά, στις 8:20 π.μ., για την Ιεράπετρα. 9:00 π.μ.: επίσκεψη στο Κάστρο της. 10:00 π.μ.: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιεράπετρας. 10:45: Αναχώρηση από την Ιεράπετρα για την Ανατολή. 11:00: Πεζοπορία μέχρι τον Τίμιο Σταυρό Ανατολής. Φαγητό εκεί – ξεκούραση. 3:45 Αναχώρηση από Ανατολή για την Ιεράπετρα.  4:30 Περιδιάβαση στην πόλη της Ιεράπετρας. 18:20 επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράπετρας.  7:15: Αναχώρηση για Κουτσουρά . 19:50: Άφιξη στον Κουτσουρά, στο Σχολείο.

Παρακαλούμε οι προσφορές να συμπεριλαμβάνουν :

  1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται και σε ισχύ.
  2. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνοδών καθηγητών (υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  και ιατρική περίθαλψη, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας).
  3. Λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές του νόμου,  διαθέσιμο για τη μεταφορά των μαθητών καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής.
  4. Κόστος συνολικά και κόστος ανά μαθητή, με συνυπολογισμό του ΦΠΑ.

5        Βεβαίωση επιστροφής ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρια που για λόγους ανωτέρας βίας ματαιωθεί η συμμετοχή του/της.

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν κλειστές προσφορές (κλειστός φάκελος ή με ηλεκτρονικό μήνυμα κλειδωμένο)  στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου μέχρι και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00, οπότε θα γίνει η αποσφράγισή τους. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενδεχόμενες επιπλέον βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την ανωτέρα Υ.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών  θα γίνει με βάση  το κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Σχολείο.

 

                  

Κουτσουράς    20 / 03/ 2018

 

                                                                                                    Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                         ΚΩΣΤΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

                                                                                           ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  ΠΕ02 

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger