Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Προκύρηξη εκδρομής στη Σαντορίνη στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Τ.Κ. 72055       

 Τηλ. : 2843051787 - Fax  : 2843051787

Email:  mail@lyk-mak-gialou.las.sch.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΩΝΑ΄ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ.

O Διευθυντής τουΓενικού Λυκείου Μακρύ Γιαλούκαι η Διευθύντρια του Γυμνασίου Κουτσουράζητούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής στη Σαντορίνη των μαθητών/τριών του σχολείου.
Ζητούνται προσφορές για τον παρακάτω προορισμό :

Σαντορίνη

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής :
• Η εκδρομή θα θέλαμε να γίνει στο χρονικό διάστημα από 25Απριλίου έως και 27Απριλίου 2018και να είναι διάρκειας 3 ημερών  (2 διανυκτερεύσεις).

 

• Προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 47 μαθητές/τριες και4εκπαιδευτικοί
• Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει από το χώρο του σχολείου προς τον προορισμό με λεωφορείο καιπλοίο.
Ξενοδοχείο 4*και 5* με ημιδιατροφή.
Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Υπεύθυνη δήλωση του γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (ως άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου)
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
• Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση του γκρουπ. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ( έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών).
• Λοιπές υπηρεσίες ταξιδιού (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, πολιτιστικών θεαμάτων κ. λ. π.).

•Κοστολογημένες  προτεινόμενεςεπισκέψεις ή άλλες δραστηριότητες.

• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρία που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή.
• Προσφορά για ελεύθερα εισιτήρια μαθητών ή και μειωμένη τιμή για αδέλφια και παιδιά τριτέκνων – πολυτέκνων οικογενειών θα συνεκτιμηθεί .

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελοστο γραφείο του σχολείου ή κλειδωμένο emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@lyk-mak-gialou.las.sch.grμέχρι  την Τρίτη 27/3/2018 και ώρα 10:30 π.μ..

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών,στη βάση των γενικών χαρακτηριστικών της εκδρομής και των παραπάνω προϋποθέσεων.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/3/2018 και ώρα 11.30
Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του αριθμού των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν.
Η πληρωμή της εκδρομής θα γίνει ως εξής: το 80% του κόστους θα πληρωθεί  σταδιακά σε  δόσεις μέχρι την αναχώρηση και το 20% μετά την επιστροφή των μαθητών,  με την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι όροι που αναγράφονται στο συμφωνητικό.

Στους μαθητές θα δοθούν αποδείξεις για το ποσό που θα καταβάλουν.
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.

Κουτσουράς20 /03/2018

 

 

Ο Διευθυντής                                                                       Η Διευθύντρια

 Εμμανουήλ  Πατεράκης                                                                 Νεκταρία Κωστάκη

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger