Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΚHΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ή ΣΠΑΡΤΗ


2ο ΓΕΛ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ο. Ελύτη και Ι. Θ. Κακριδή, 72200 Ιεράπετρα                        
Πληροφορίες:  Μανουσάκης Θεόδωρος
Tηλ.: 2842 022379
Fax: 2842 022313
E-mail: mail@2lyk-ierap.las.sch.gr     
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
      Οι περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ομάδες του  2ου ΓΕΛ  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
θα πραγματοποιήσουν μία από τις παρακάτω εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδρομές στα πλαίσια των εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων που εκτελούνται στο σχολείο:
1)      Εκπαιδευτική επίσκεψη-εκδρομή στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και στη γύρω περιοχή με ημερομηνία αναχώρησης την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018 το απόγευμα από το Σχολείο και επιστροφή την ΔΕΥΤΕΡΑ 30-4-2018 το πρωί στην Ιεράπετρα, με πλοίο από Ηράκλειο για Πειραιά και αντίστροφα.
    Ακόμη η εκδρομή μπορεί να γίνει και στις παρακάτω ημερομηνίες αναχώρηση την ΤΕΤΑΡΤΗ 2-5-2018 το απόγευμα από το Σχολείο και επιστροφή την ΔΕΥΤΕΡΑ
    7-5-2018 το πρωί στην Ιεράπετρα, με πλοίο από Ηράκλειο για Πειραιά και αντίστροφα
   Στην εκδρομή θα συμμετέχουν περίπου 26-28 μαθητές, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
2)      Εκπαιδευτική επίσκεψη-εκδρομή στη ΣΠΑΡΤΗ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΗΡΟΥ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ και στη γύρω περιοχή με ημερομηνία αναχώρησης την ΤΕΤΑΡΤΗ 25-4-2018 το απόγευμα από το Σχολείο και επιστροφή την ΔΕΥΤΕΡΑ 30-4-2018 το πρωί στην Ιεράπετρα, με πλοίο από Ηράκλειο για Πειραιά και αντίστροφα.
    Ακόμη η εκδρομή μπορεί να γίνει και στις παρακάτω ημερομηνίες αναχώρηση την ΤΕΤΑΡΤΗ 2-5-2018 το απόγευμα από το Σχολείο και επιστροφή την ΔΕΥΤΕΡΑ
      7-5-2018 το πρωί στην Ιεράπετρα, με πλοίο από Ηράκλειο για Πειραιά και αντίστροφα.
   Στην εκδρομή θα συμμετέχουν περίπου 26-28 μαθητές, ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί.
Το σχολείο θα επιλέξει ποια είναι η προσφορότερη ημερομηνία ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών και τη συμμετοχή τους.
 3) Επίσης θα θέλαμε το λεωφορείο για τις βραδινές μας επισκέψεις (ταβέρνα, θέατρο).
    Καλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις     προσφορές τους στο γραφείο του σχολείου μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30 - 3 - 2018,  ώρα 1.30μ.μ.
Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
2.Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς και ασφαλιστική κάλυψη για διάρκεια του ταξιδιού και της διαμονής.
3.Τελική συνολική τιμή της εκδρομής.
4.Επιβάρυνση ανά μαθητή
5. Να αναφέρεται στην προσφορά πόση χρονική διάρκεια πριν την αναχώρηση για την εκδρομή θα γίνει επιστροφή των χρημάτων των μαθητών εάν λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. ασθένεια κλπ) δεν έρθουν στην εκδρομή και ποιο ποσό των χρημάτων θα επιστραφεί.
6.Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο απαραίτητα σε κλειστό φάκελο, και να επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ.    Σχετικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους δίνονται από το σχολείο.
                                                                              Ιεράπετρα  26 - 3 - 2018
                                                                                         Ο Διευθυντής
                                                                                 Μανουσάκης Θεόδωρος
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger