Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ

 

Ιεράπετρα    09/  03 / 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Ταχ. Δνση

:    Γρηγορίου Μουτσάκη 5 Ιεράπετρα

Ταχ. Κώδικας

:    72200

Πληροφορίες

:    Περαντώνης Γεώργιος

Τηλέφωνο

:    2842028229

FAX

:    2842028229

E-mail

:    mail@1gym-ierap.las.sch.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ

Οι   μαθητές της Α΄,Β΄,Γ΄ τάξης  του 1ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ στα πλαίσια προγραμμάτων δραστηριοτήτων (100-μαθητές) και τέσσερις (8) συνοδοί καθηγητές (2 ομάδες των 50 με 4 συνοδούς καθηγητές η κάθε μία)  θα  πραγματοποιήσουν 4-ήμερη εκδρομή  στην ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ από   18-22 Απριλίου 2018 ..   

Πρόγραμμα εκδρομής Α΄ Ομάδος Ι

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/03/2018 : Αναχώρηση 17:30 από το 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας ( Ανατολική Πύλη του σχολείου ) για  Ηράκλειο και επιβίβαση στο πλοίο.

ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2018: Άφιξη στον Πειραιά - αναχώρηση  7:00 με πούλμαν – Ξενάγηση στο κέντρο των Αθηνών- επισκέψεις  : Πανεπιστήμιο Αθηνών-  09:00 Μουσείο Ορυκτολογίας  - 11:00   planet physics Βριλήσσια Αναπαύσεως 18 – 13:00 Μall Αθηνών Φαγητό - 16:00 Ξενοδοχείο - Ξεκούραση – 20:00 Θέατρο -22:30  φαγητό-23:30 ξενοδοχείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2018: 09:00  Αναχώρηση από ξενοδοχείο  – 09:30 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – 12:00 Ευγενίδιο Ίδρυμα  – 14:00  Μall Αθηνών - 18:00  ξενοδοχείο – 21:00 Αστεροσκοπείο Αθηνών-22:30  Φαγητό Σύνταγμα -23:30 ξενοδοχείο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2018 :  09:30 αναχώρηση από ξενοδοχείο - 11:00 άφιξη Χαλκίδα ξενάγηση σε διάφορα αξιοθέατα  -14:00 φαγητό -  17:00 αναχώρηση για Αθήνα  – Πειραιά  - Άφιξη Πειραιά 19:00 και επιβίβαση στο πλοίο – 21:30 Αναχώρηση για Ηράκλειο

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03/2018 : 07:00 Άφιξη Ηράκλειο- 07:30 Αναχώρηση για Ιεράπετρα – 09:30 Άφιξη  Ιεράπετρα

Πρόγραμμα εκδρομής Β΄  Ομάδος ΙΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/03/2018 : Αναχώρηση 17:30 από το 1ο  Γυμνάσιο Ιεράπετρας ( Ανατολική Πύλη του σχολείου ) για  Ηράκλειο και επιβίβαση στο πλοίο.

ΠΕΜΠΤΗ 19/03/2018: Άφιξη στον Πειραιά - αναχώρηση  07:00 με πούλμαν - 7:30 επίσκεψη στο εργοστάσιο ELVIE – 9:30 Αναχώρηση  - 10:00 – 12:00 Μουσείο Παιχνιδιών  -  12:00 Αναχώρηση και επίσκεψη στο εργοστάσιο Spiero Μοσχάτο από 12:30  - 14:00 -  14:00 Αναχώρηση για ξενοδοχείο -17:00 Αναχώρηση από ξενοδοχείο για Mall Αθηνών και παραμονή στο Μall μέχρι 22:00 – 22:00 Αναχώρηση για ξενοδοχείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/03/2018: 09:00  Αναχώρηση από ξενοδοχείο  – 09:30 Πολεμικό Μουσείο – 11:00 Αναχώρηση  – 11:30 Επίσκεψη στο εργοστάσιο Aeropelma - 13:30  Αναχώρηση για φαγητό- ξενοδοχείο – 18:30 Αναχώρηση από Ξενοδοχείο- 19:00 θέατρο -21:30 Αναχώρηση για φαγητό – 23:00 αναχώρηση για ξενοδοχείο

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/03/2018 :  09:30 αναχώρηση από ξενοδοχείο - 11:00 άφιξη Χαλκίδα ξενάγηση σε διάφορα αξιοθέατα  -14:00 φαγητό -  17:00 αναχώρηση για Αθήνα  – Πειραιά  - Άφιξη Πειραιά 19:00 και επιβίβαση στο πλοίο – 21:30 Αναχώρηση για Ηράκλειο

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/03/2018 : 07:00 Άφιξη Ηράκλειο- 07:30 Αναχώρηση για Ιεράπετρα – 09:30 Άφιξη  Ιεράπετρα

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1.Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό σήμα Λειτουργίας ,το οποίο και βρίσκεται σε ισχύ.

2. Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνοδών καθηγητών.

3. Πούλμαν διαθέσιμο/α  για την μεταφορά των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

4.Κόστος συνολικά και κόστος ανά μαθητή.

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Δ/νση  του Σχολείου μέχρι και την 15 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 όπου θα γίνει η αποσφράγιση  των προσφορών. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά της προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενδεχόμενες επιπλέον βελτιωτικές προτάσεις , και θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α 33120/ΓΔ4/28-02-2017(Φ.Ε.Κ 681/τ.Β΄/06-03-2017).

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο θα καταβληθεί κατά 80% μέχρι την αναχώρηση και το υπόλοιπο με την επιστροφή.

 

                                                                                                                            Ιεράπετρα  9  Μαρτίου  2018                                                                

                                                                                                                 Ο Δ/ντής του Σχολείου

                                                                                                                

                                                                                                                   Περαντώνης Γεώργιος

                                                                                                                  Μαθηματικός ΠΕ03

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger