Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Σητείας στη Βουλή

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 2, 72300 ΣΗΤΕΙΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 2843022503

email: 1gs@sch.gr

 

Προκήρυξη εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Σητείας στη Βουλή

 

To 1ο Γυμνάσιο Σητείας έχοντας υπόψη την υπ’αριθ. Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017  προγραμματίζει να πραγματοποιήσει  εκδρομή στην Αθήνα με σκοπό να επισκεφθούν  οι μαθητές της Γ΄ τάξης τη Βουλή των Ελλήνων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως εξής :

           Σάββατο 14 Απριλίου 2018

17:00: Αναχώρηση από Σητεία για Ηράκλειο

20:00 Αναχώρηση με το πλοίο για Πειραιά

Κυριακή 15 Απριλίου 2018

07:00: Άφιξη στον Πειραιά – Αναχώρηση για κέντρο Αθήνας

10:00: Επίσκεψη σε Ακρόπολη

15:00: Επίσκεψη στη Βουλή

17:00: Άφιξη στο ξενοδοχείο – Τακτοποίηση στα δωμάτια

21:00: Κοντινή έξοδος για φαγητό

Δευτέρα 16 Απριλίου 2018

 09:00: Αναχώρηση από ξενοδοχείο για Επίδαυρο.

11:00: Περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο.

13:00  Άφιξη στο Ναύπλιο. Παραμονή στην πόλη, φαγητό και ξενάγηση.

19:00: Αναχώρηση για Αθήνα.

21:00: Κοντινή έξοδος για φαγητό

                                                                  Τρίτη 17 Απριλίου  2018

09:30: Αναχώρηση από ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

14:00: Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Mall.

19:00: Αναχώρηση για Πειραιά κι επιβίβαση στο πλοίο για Κρήτη

Τετάρτη 18 Απριλίου  2018

07:00: Άφιξη στο Ηράκλειο

10:00: Άφιξη στη Σητεία

 

Στοιχεία εκδρομής & προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται:

1.    Σύνολο ημερών εκδρομής : Όπως αναφέρονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

2.    Προορισμός: Αθήνα  - Επίδαυρος - Ναύπλιο - Αθήνα

3.    Αριθμός μαθητών  σαράντα ένας (41) 

4.    Αριθμός συνοδών: Τρεις (3) (2 γυναίκες και 1 άνδρας).

5.    Παρουσία γιατρού ή νοσηλευτή καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής.

6.    Μέσο μετακίνησης: Α) Λεωφορείο: από Σητεία για Ηράκλειο και αντίστροφα. Β) Λεωφορείο: από Πειραιά για Αθήνα, Επίδαυρο, Ναύπλιο Γ) Πλοίο: από Ηράκλειο για Πειραιά και αντίστροφα (τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους μαθητές και δίκλινες για τους συνοδούς).  Οι καμπίνες πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο διάδρομο Δ) Λεωφορείο: Όλες οι διαδρομές στην Αθήνα, όπως αυτές περιγράφονται στο πρόγραμμα.

7.    Ξενοδοχείο: Δύο διανυκτερεύσεις. Πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον 4 αστέρων. Οι συνοδοί καθηγητές και ο γιατρός ή ο νοσηλευτής θα διαμείνουν σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια.

8.    Το τουριστικό γραφείο, μαζί με την προσφορά πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

9.    Στo λεωφορείo να υπάρχουν απαραίτητα Δελτία Απογραφής & Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του οικείου Κ.Τ.Ε.Ο. και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.

10.     Να παρέχεται υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές, και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας.

11.     Στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής μαζί με το ΦΠΑ και το κόστος ανά μαθητή χωριστά.

12.     Οι προσφορές πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις υπηρεσίες,  σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και τη σχετική νομοθεσία.

 

Οι προσφορές, κατατίθενται  μόνο με σφραγισμένο φάκελο κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη 13-3-2018 μέχρι και την Παρασκευή 16-3-2018 και ώρα 12:30 στην Δ/νση του σχολείου. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο η με ταχυμεταφορική εταιρεία, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο στις 16 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30.

Προσφορές που θα σταλούν  με (FAX) δεν θα γίνουν αποδεκτές, καθώς και οι εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Σχολείου στις 16 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00.

Η επιλογή της Επιτροπής θα γίνει γνωστή στους ενδιαφερόμενους την ίδια ημέρα.

 

Σητεία, 12-3 -2018

 

   Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                                           ΝΤΑΟΥΚΑ ΔΑΟΥΚΑ ΕΥΘΑΛΙΑ

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger