Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α,Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Τρζερμιάδων Τ.Κ. 72052 ΟΡ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κρασανάκης Γεώργιος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2844022058
FAX : 2844022405Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την οργάνωση μονοήμερης εκδρομής A και Β τάξης


O Διευθύντής του Γενικού Λυκείου Τζερμιάδων, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υ.Α., προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Τουριστικά Γραφεία, για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της μονοήμερης εκδρομής της Α και Β τάξης στο Ηράκλειο

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την 20η -03-2018 ημέραν Τρίτη
Στην εκδρομή προβλέπεται να συμμετάσχουν 18 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.
Η προσφορά για το Ηράκλειο πρέπει να προσφέρει
  1. Προορισμός Θεσσαλονίκη:
  • Μετάβαση και επιστροφή από και προς Τζερμιάδων- Ηράκλειο
  • Επίσκεψη στην Κνωσό
  • επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
  • Ημερήσια εκδρομή στο Σπήλαιο Αλιστράτης.

-Ασφάλεια αστικής ευθύνης και παντός ατυχήματος.
- Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).

  1. Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή (συμβόλαιο "Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (Tour Operator)" του ιδίου διοργανωτή και όχι άλλου τουριστικού γραφείου), το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
  2. Την αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (κατάθεση εγγυητικής επιστολής με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
  3. Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, εκλογές, απεργίες, κλπ).

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Παροχή απόδειξης σε κάθε μαθητή χωριστά στην εξόφληση της εκδρομής.

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας (το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ) καθώς και φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχεται CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:40π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Τζερμιάδων. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την ίδια ημέρα στις 11:40π.μ.για την επιλογή αυτής που θα κριθεί ως η πλέον κατάλληλη και ευέλικτη για διαμόρφωση σύμφωνα με το παιδαγωγικό μέρος της εκδρομής και επιπλέον θα είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Απαλλαγμένο από ιούς. www.avast.com
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger