Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το Γυμνάσιο Νεάπολης θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ηράκλειο, την  Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018, από τις 8:15΄ π.μ. έως τις 15.30΄ μ.μ.

Ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν είναι 45  και 4 συνοδοί καθηγητές.

Παρακαλούνται τα τουριστικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τις κλειστές προσφορές τους μέχρι την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 1.30΄ μ.μ., οπότε θα γίνει και η αποσφράγιση των προσφορών, στη διεύθυνση του σχολείου: Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, Νεάπολη Λασιθίου.

Τηλέφωνο: 2841034140    fax:2841032237

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1.     Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

2.     Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή.

3.     Συνολική τιμή κομίστρων.

 

Νεάπολη 14/02/2018

 

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΒΑΚΗΣ

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger