Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Προκήρυξη εκδρομής του 2ου και 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου στη Σαντορίνη

       

                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

           ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

             Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

                                                                                                         Άγιος Νικόλαος 31/1/ 2018

Ταχ. Δ/νση:    Ξηρόκαμπος Αγίου Νικολάου

Ταχ. Κωδικός: 72100

Πληροφορίες: κ.Τουτουδάκη Μαρίνα

Τηλεφωνο:     2841024586

FAX :              2841024519

E-mail:           mail@2gym-ag-nikol.las.sch.gr

 

 

Οι  Διευθυντές του 2ου και 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ζητούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο περιβαλλοντικού–πολιτιστικού προγράμματος στην Σαντορίνη.

 

Συγκεκριμένα:

§      Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις  19 Απριλίου 2018.

§      Το πρόγραμμα της εκδρομής θα περιλαμβάνει: Μετάβαση με λεωφορείο από

      Άγιο  Νικόλαο-Ηράκλειο-Άγιο Νικόλαο και  Ηράκλειο-Σαντορίνη-Ηράκλειο  

     ακτοπλοϊκώς ή και αεροπορικώς.

§      Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3*

§      Ξενάγηση στο νησί της Σαντορίνης.

§      Μετάβαση στο ηφαίστειο (Νέα Καμένη) και επιστροφή.

§      Ο πιθανός αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι (+-3) 35 μαθητές και 3  

     συνοδοί καθηγητές.

 

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

 

§      Ρητή αναφορά στην κατηγορία του ξενοδοχείου, στο οποίο θα καταλύσουν οι  

           εκδρομείς.

 

§      Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη

           νομοθεσία.

 

§      Πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας  

           μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

·                 Δυνατότητα παροχής ελεύθερων εισιτηρίων ανά συγκεκριμένο αριθμό  

                     μαθητών

 

§      Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

     στις  προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.

 

§      Δυνατότητα επιστροφής χρημάτων αν κάποιος μαθητής ακυρώσει τη

     συμμετοχή του στην εκδρομή για πολύ σοβαρό λόγο, μέχρι 5 ημέρες πριν την

     αναχώρηση.

 

 

§      Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και  

     υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να  

     βρίσκεται σε ισχύ.

 

 

§  Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τιμή κατά άτομο και  η τελική  

    συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της  εκδρομής.

 

 

             Σημείωση 1η: Παρακαλούνται οι κ.κ τουριστικοί πράκτορες να παρέχουν

                                    δύο  προσφορές, μια η οποία να περιλαμβάνει 1 διανυκτέρευση

                                    στην Σαντορίνη (επιστροφή στις 20 Απριλίου)  και μια η οποία  

                                    να  περιλαμβάνει δύο διανυκτερεύσεις στην Σαντορίνη   

                                    (επιστροφή στις 21  Απριλίου).               

 

 

                           

             Σημείωση : Το 80% του συνολικού ποσού της εκδρομής θα έχει

                                      καταβληθεί 5 ημέρες πριν την αναχώρηση και το 20% θα

                                      καταβληθεί την επομένη της επιστροφής των μαθητών.

             

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους ή ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 8η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:30 στο γραφείο της  Δ/ντριας  του  2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου.

 

                  Η Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου                            Ο Δ/ντής του 3ου Γυμνασίου

    

                        Τουτουδάκη Μαρίνα                                          Βιτωράκης Μιχαήλ

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger