Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη εκδρομής του Eσπερινού ΕΠΑ.Λ Ιεράπετρας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Εμμ. Λαμπράκη 8, Τ.Κ 72200 - Ιεράπετρα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2842024905-6974069381

FAX:  2842024465

E-MAIL : mail@3epal-esp-ierap.las.sch.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

O Διευθυντής του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου Ιεράπετρας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της
πολυήμερης εκδρομής των μαθητών/τριών του σχολείου.

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής :

1ος Προορισμός:  Πράγα

2ος Προορισμός:   Πράγα-Βουδαπέστη

Η επιλογή προορισμού θα γίνει μετά το άνοιγμα των προσφορών από την επιτροπή για το άνοιγμα των προσφορών και τους μαθητές/τριες.

Ημέρα αναχώρησης: Η εκδρομή θα θέλαμε να γίνει στο χρονικό διάστημα από 07  Φεβρουαρίου 2018 έως 15 Μαρτίου 2018  και θα είναι διάρκειας 5-7 ημερών. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής θα επιλεγούν από τους μαθητές και το σχολείο, ανάλογα με τις προσφορές των Ταξιδιωτικών Γραφείων.
• Προβλέπεται να συμμετάσχουν 15-20 μαθητές/τριες, και 02 συνοδοί
καθηγητές.
• Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει από το χώρο του σχολείου προς
τον προορισμό με λεωφορείο, αεροπλάνο ή πλοίο ή συνδυασμούς αυτών.
 Ξενοδοχείο 4*  με ημιδιατροφή.
δίκλινα - τρίκλινα δωμάτια για τους
μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ
(ως άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται η βεβαίωση
συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου)
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
• Έμπειρο συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ξεναγό στους τόπους επίσκεψης (όπου υπάρχει ανάγκη ξενάγησης).
• Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς
στη διάθεση του γκρουπ. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ( έγγραφα καταλληλότητας
οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης,
έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο για την ασφαλή
μετακίνηση των μαθητών).
• Λοιπές υπηρεσίες ταξιδιού (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων,
πολιτιστικών θεαμάτων κ.λ.π.)
• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρία που για
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην
εκδρομή .
• Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ
καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή.
Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να
υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του
σχολείου μέχρι και την 22/12/2017 ώρα 19:00.

Προσφορές που θα  είναι σε άλλη μορφή και όχι σε σφραγισμένο φάκελο δεν θα γίνουν δεκτές (π.χ. σε e-mail κ. λ. π)
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22 /12 /2017 και ώρα 19:30
Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται υποχρεωτικά από CD με την
προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί
μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του
αριθμού των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.
                                    

                                                                                                     

     Ιεράπετρα, 18/12/2017

 

                                                                                                       

     Ο Διευθυντής

 

 

 

                                                                                                     Γιακουμάκης Εμμανουήλ

 

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger