Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟ ΕΚΠ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κουτσουράς,  11 / 12 / 2017                      

         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ

                    & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                           Αρ.πρωτ:  902                                                                                                                                                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ                  

                    ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                              

        Δ/ΝΣΗ  Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ         

       Ταχ. Δ/νση    : Κουτσουράς

       Τ.Κ 72055                                      

      Πληροφορίες: Κωστάκη Νεκταρία                                                                                      

      Τηλ.              : 2843051800

        FAX              : 2843051800

        Ηλεκτρ. διεύθ :mail@gym-kouts.las.sch.gr

                                        

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

 

            Μαθητές της Β ΄και Γ’ τάξης του Γυμνασίου Κουτσουρά , δεκατρείς (13) στον αριθμό, και δύο (2) καθηγητές του Σχολείου μας, στο πλαίσιο εκπόνησης περιβαλλοντικού προγράμματος δραστηριοτήτων με τίτλο « Ακαδημία Μικρών Μηχανικών Πράσινης Ενέργειας- Μέρος δεύτερο», θα πραγματοποιήσουν εξαήμερη εκδρομή στην Κολωνία της Γερμανίας, από Κυριακή 21 Ιανουαρίου έως Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2018.

            Για τον σκοπό αυτόν, ζητάμε :

·         Μετακίνηση 13 μαθητών και 2 συνοδών καθηγητών , σύνολο 15 ατόμων, από Κουτσουρά- Ηράκλειο και αντίστροφα.

·         15 αεροπορικά εισιτήρια, με επιστροφή,  Ηράκλειο - Ντύσελντορφ - Ηράκλειο.

 

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από:

1.    Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο και βρίσκεται σε ισχύ.

2.    Ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνοδών.

3.    Κόστος συνολικά και κόστος ανά άτομο.

 

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι και τις 15/12/2017 και ώρα 13:00, οπότε  θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών. Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις ενδεχόμενες επιπλέον βελτιωτικές προτάσεις και θα είναι σύμφωνες με την Υ. Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

                                                                  Κουτσουράς, 11/12/2017

 

 

 

                                                                                  Η Διευθύντρια 

                                                                          

                                                                                                       

                                                                       Κωστάκη  Νεκταρία

                                                                          Φιλόλογος  ΠΕ02                                                                                      

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger