Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής Γ΄τάξης ΓΕΛ Μακρύ Γιαλού για Κύπρο ή Θεσσαλονίκη ή Πράγα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ

Τ.Κ. 72055       

 Τηλ. : 2843051787 - Fax  : 2843051787

Email:  mail@lyk-mak-gialou.las.sch.gr


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

O Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Μακρύ Γιαλού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της πολυήμερης εκδρομής των μαθητών/τριών της

 Γ΄ Τάξης του σχολείου.
Ζητούνται προσφορές για τους παρακάτω προορισμούς :

1ος Προορισμός:  Κύπρος

2ος Προορισμός:  Θεσσαλονίκη

3ος Προορισμός:  Πράγα

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής :
• Η εκδρομή θα θέλαμε να γίνει στο χρονικό διάστημα από 20 Φεβρουαρίου έως και 23 Μαρτίου 2018 και να είναι διάρκειας 6 ημερών  (5 διανυκτερεύσεις, 6 ημέρες ). 

 

Η επιλογή του προορισμού και του διαστήματος  πραγματοποίησης της εκδρομής θα γίνει μετά το άνοιγμα των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή .
• Προβλέπεται να συμμετάσχουν περίπου 25 μαθητές/τριες και 2 εκπαιδευτικοί για προορισμό εσωτερικού ή 3 εκπαιδευτικοί για προορισμό εξωτερικού (1 ή 2 συνοδοί  καθηγητές και ο/η αρχηγός της εκδρομής) .
• Η μετάβαση και η επιστροφή θα γίνει από το χώρο του σχολείου προς τον προορισμό με λεωφορείο και αεροπλάνο.
Ξενοδοχείο 4* στο κέντρο ή στο  ευρύτερο κέντρο των πόλεων με ημιδιατροφή.
Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές/τριες και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:
• Υπεύθυνη δήλωση του γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ (ως άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του άρθρου 3 του Ν. 2160/1993, νοείται η βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του παραπάνω άρθρου)
• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
• Ιατρό, σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Έμπειρο συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
• Ξεναγό στους τόπους επίσκεψης (όπου υπάρχει ανάγκη ξενάγησης).
• Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση του γκρουπ. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές ( έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έμπειροι οδηγοί, κλιματισμός και ότι είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών).
• Λοιπές υπηρεσίες ταξιδιού (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, πολιτιστικών θεαμάτων κ. λ. π.).

• Κοστολογημένες  προτεινόμενες επισκέψεις ή άλλες δραστηριότητες.

• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή/τρία που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.

   Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ καθώς και η τελική τιμή ανά μαθητή.
• Προσφορά για ελεύθερα εισιτήρια μαθητών ή και μειωμένη τιμή για αδέλφια και παιδιά τριτέκνων – πολυτέκνων οικογενειών θα συνεκτιμηθεί .

Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του σχολείου ή κλειδωμένο email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mail@lyk-mak-gialou.las.sch.gr  μέχρι  την Τρίτη  19/12/2017 και ώρα 10:30 π.μ..

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, στη βάση των γενικών χαρακτηριστικών της εκδρομής και των παραπάνω προϋποθέσεων.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19/12/2017 και ώρα 11.30
Η συμφωνία με το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί μετά την παραλαβή των υπεύθυνων δηλώσεων και την οριστικοποίηση του αριθμού των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν.
Η πληρωμή της εκδρομής θα γίνει ως εξής: το 80% του κόστους θα πληρωθεί  σταδιακά σε  δόσεις μέχρι την αναχώρηση και το 20% μετά την επιστροφή των μαθητών,  με την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι όροι που αναγράφονται στο συμφωνητικό.

Στους μαθητές θα δοθούν αποδείξεις για το ποσό που θα καταβάλουν.
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο.
                                                                                                             

                                                                                                                                     Κουτσουράς 13 /12/2017

                                                                                                                   

                                                                                                                                             Ο Διευθυντής

                                                                                                                                                                                   Εμμανουήλ  Πατεράκης

 

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger