Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
----------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
----------
Ταχ. Δ/νση : Ξηρόκαμπος
Τ.Κ. - Πόλη : 72100 – Άγιος Νικόλαος, Κρήτης
Ιστοσελίδα : http://1lyk-ag-nikol.las.sch.gr/
e-mail
: mail@1lyk-ag-nikol.las.sch.gr
Πληροφορίες : Νικόλαος Αποστολάκης
Τηλ. : 2841082544
Fax. : 2841082877


Οι μαθητές/ τριες της Γ τάξης του σχολείου μας προγραμματίζουν να
πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ηράκλειο) στις 07
Δεκεμβρίου 2017.
1. Σύνολο ημερών: Μία (1)
2. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : Δεκαεννέα (19)
3. Αριθμός συνοδών: Ένας [1].
4. Αρχηγός Εκδρομής: Ένας [1].
5. Μέσο μετακίνησης : Λεωφορείο
6. Ξενοδοχείο : Δεν απαιτείται
7. Τελική συνολική τιμή εκδρομής
8. Επιβάρυνση ανά μαθητή, με ειδική αναφορά για πιθανότητα μειωμένης
τιμής σε παιδιά τρίτεκνων - πολύτεκνων οικογενειών
9. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
10. Πρόσθετη ασφάλιση ότι καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
Η τελική επιλογή του προορισμού και του πρακτορείου θα γίνει με βάση
το κόστος ανά μαθητή, το συνολικό κόστος της εκδρομής. Η εκδρομή θα
πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμών
μαθητών (14).
Καλούμε τα ενδιαφερόμενα Τουριστικά Γραφεία να υποβάλουν ξεχωριστές
προσφορές σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του σχολείου μέχρι την Τετάρτη
29 Νοεμβρίου 2017, στις 13:00.
Στο φάκελο που θα υποβληθεί θα υπάρχει και CD με την προσφορά σε
ηλεκτρονική μορφή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια μέρα στις 14:00.
Ο Διευθυντής

Νικόλαος Αποστολάκης
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger