Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Προκήρυξη σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής του 1ου ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ στο αρχαιολογικό ανάκτορο της Κνωσού στο Ηράκλειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιεράπετρα 27/11/2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                    .

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.&Δ.

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                                       

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ             

                                                                                             

1ο ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Εμμ. Λαμπράκη 8

                   72200 Ιεράπετρας Κρήτης

Τηλ.: 28420 28667

FAX: 2842028533

Email:mail@1epal-ierap.las.sch.gr

Πληροφορίες: Τζιρή Αικατερίνη

 

ΘΕΜΑ:  «Προκήρυξη  σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής  του 1ου ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ στο αρχαιολογικό ανάκτορο της Κνωσού στο Ηράκλειο.

 

Προκειμένου το σχολείο να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή  στο πλαίσιο του  αναλυτικού προγράμματος σπουδών η διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που έχουν να νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν προσφορές για την διοργάνωση της εκδρομής.

Στοιχεία εκδρομής:

Αριθμός μαθητών:(46)

Αριθμός συνοδών :τρεις (3)

Χρονική περίοδος: Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Η προσφορά να περιλαμβάνει οδική μεταφορά από Ιεράπετρα-Ηράκλειο-Ανάκτορο Κνωσού και το αντίστροφα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ/2017

Αναχώρηση από Ιεράπετρα με λεωφορείο στις 08:15 για το Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού στο  Ηρακλείου, με μία  ενδιάμεση στάση για είκοσι λεπτά για φαγητό πριν την επίσκεψη.

Άφιξη  στο Αρχαιολογικό  της Κνωσού, κατά τις 10:30 ξενάγηση μέχρι τις 11:30.

Αναχώρηση για την πόλη του Ηρακλείου ,ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο από τις 12:00,έως τις 13:00. στην συνέχεια ελεύθερος χρόνος στην πόλη του Ηρακλείου από τις 13:00 έως 16:00.Αναχώρηση για Ιεράπετρα άφιξη στις 17:30 τέλος εκπαιδευτικής επίσκεψης.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Το λεωφορείο θα είναι στην διάθεση των μαθητών καθ΄όλη την διάρκεια της εκδρομής.

  .

2. Το τουριστικό γραφείο, μαζί με την προσφορά πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Υπεύθυνη

    Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

3.  Στο λεωφορείο θα υπάρχουν απαραίτητα Δελτία Απογραφης & Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του

     οικείου Κ.Τ.Ε.Ο. Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική 

     εγκατάσταση, ζώνες ασφαλείας,φαρμακείο και να πληροί όλες τις νομιμές προυποθέσεις 

     κυκλοφορίας.

4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και Ασφάλεια

    Αστικής Ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές, και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς σε περίπτωση

   ατυχήματος η ασθένειας.

5.Στην προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής μαζί με το ΦΠΑ και το κόστος ανά μαθητή χωριστά.

6.Κάλυψη του κόστους συμμετοχής των συνοδών καθηγητών.

7.Θα δοθούν αποδείξεις από το ταξιδιωτικό γραφείο.

8.Απο την συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσης

      της σύμβασης και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή των μαθητών από την εκδρομή.

9..Στην προσφορά θα υπάρχει δέσμευση του πρακτορείουν για την περίπτωση που δεν

     πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, απεργία στα μεσα

     μεταφορας.κλπ).Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφούν τα χρήματα στους μαθητές.

10.Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μαθητή για σοβαρούς λόγους και μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν

    την πραγματοποίηση της εκδρομής, το συμφωνηθέν κόστος ανα μαθητή να παραμείνει 

    αμετάβλητο.

11. Αν η προσφορά σας  επιλεγεί θα πρέπει να την απστείλετε και σε ηλεκτρονική μορφή σε (doc,pdf)

   για να είναι εύκολη η ανάρτηση στο διαδίκτυο.Θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης.

12. Οι προσφορές πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τις υπηρεσίες,  σύμφωνα με τους όρους της

     προκήρυξης και τη σχετική νομοθεσία.

Οι προσφορές θα πρέπει να  είναι  τουλάχιστον τρείς (3), κατατίθενται  μόνο με σφραγισμενο φάκελο κατά το χρονικό διάστημα από

27/11/2017 μέχρι και 01/12/2017 και ώρα 12:00 στην Δ/νση του σχολείου. Οι πρσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο η ταχυδρομικά,αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο στις 01/12/2017 και ώρα 12:00.

Προσφορές που θα σταλούν  με (FAX) δεν θα γίνουν αποδεκτές, καθώς και οι εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές θα ανοιχθούν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης του Σχολείου στις 01/12/2017 και ώρα 12:30.

Η επιλογή της Επιτροπής θα γίνει γνωστή στους ενδιαφερόμενους την ίδια ημέρα.

Ενστάσεις κατά τις επιλογης θα γίνουν δεκτές μέχρι την 17/11/2016 και ώρα 12:00

 

 

 

 

 

                                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

                                                                                                      ΤΖΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 


Virus-free. www.avg.com
 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger