Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                                                        Δ/ΝΣΗ  Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

Ταχ. Δ/νση     :  72100 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ,                            Αγ. Νικόλαος: 19/5/2017

                           ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                          Αριθ. Πρωτ.  :  164

Τηλέφωνο      :  28410 8305                                              

FAX                 :  28410 83053                                      Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες :  Α. Οικονόμου

                           Γ. Μαυροειδής                                                

                                            

                                                                                                        

                                                                                         

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

       

Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου πρόκειται να επισκεφτούν στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης την Ελούντα. Παρακαλούνται τα τουριστικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προσφοράς για τη διοργάνωση της  εκδρομής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Συγκεκριμένα:

Γενικά χαρακτηριστικά της εκδρομής

  • Η εκδρομή πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαίου 2017.
  • Συμμετοχή: Δεκαέξι (16) μαθητές και 8 συνοδοί καθηγητές.
  • Η αναχώρηση θα γίνει από το χώρο του σχολείο (Ξηρόκαμπος) το πρωί της 25ης Μαίου, στις 08:15 και η επιστροφή στο σχολείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 12:00.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει:

  • Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις το οποίο θα είναι συνεχώς στη διάθεση του γκρουπ. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές (έλεγχος ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, ελαστικά σε καλή κατάσταση, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έμπειρο οδηγό, κλιματισμό και ό,τι είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών).
  • Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, αν παραστεί ανάγκη.
  • Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.
  • Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ ανά μαθητή με ειδική αναφορά για πιθανότητα μειωμένης τιμής σε παιδιά τρίτεκνων -πολύτεκνων οικογενειών και ατόμων με αναπηρία.

            Παρακαλούνται οι έχοντες τα νόμιμα προσόντα τουριστικοί πράκτορες να υποβάλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μέχρι και Τρίτη 23 Μαΐου και ώρα 13:15. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 23 Μαΐου, στις 14:00.

Παρακαλούμε οι προσφορές να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 Η πληρωμή της εκδρομής θα γίνει ως εξής: 80% του κόστους θα πληρωθεί σε δόσεις μέχρι την αναχώρηση και 20% την επομένη της επιστροφής των μαθητών. Στους μαθητές θα δοθούν αποδείξεις για το ποσό που θα καταβάλουν.

 Σχετικές πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το σχολείο. Αρμόδιοι για πληροφορίες οι: Αγορίτσα Οικονόμου Διευθύντρια και Γ. Μαυροειδής, εκπαιδευτικός.

                                                                                                                                    Η Διευθύντρια

 

                                            Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 

Copyright © 2016 Προκηρύξεις Εκδρομών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Λασιθίου™ by dide.las.sch.gr

| Published By Blogger Templates | Designed by Templateism | Powered By Blogger